Werkgroepen


  • Vlaams restauratieforum
    De werkgroep erfgoedzorg groepeert al de aannemers die bij de uitvoering van restauratiewerken betrokken zijn.