Press room

Sector is verheugd over sensibiliseringscampagne bij wegenwerken

Handhaving met mobiele trajectcontrole nu ook snel uitrollen 

De sectorfederatie van de aannemers wegenbouw Vlawebo en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn opgetogen over de nieuwe campagne “Wegenwerken? Graag traag” van Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters. Om een gedragsverandering bij weggebruikers teweeg te brengen zijn dergelijke, terugkerende sensibiliseringscampagnes van groot belang. Daarnaast is handhaving van o.a. de snelheidsbeperkingen rond wegenwerken cruciaal. Onder meer mobiele trajectcontroles kunnen soelaas bieden van zodra de technische belemmeringen helemaal van de baan zijn. Aangezien de comptabiliteitsproblemen tussen de mobiele trajectcontrole van het Agentschap voor Wegen en Verkeer en het ‘Automatic Number Plate Recognition Management System’ (AMS) van de federale politie stilaan opgelost geraken, dringt de sector nu  aan op een versnelde en zo breed mogelijke implementatie. Vlaams minister Peeters heeft intussen aangekondigd dat de Oosterweelwerf als eerste in aanmerking komt. 

2 op 3 vergeet te vertragen 

In 2019 gingen wegenwerken in Vlaanderen gepaard met 7 dodelijke en 454 letselongevallen. Onoplettendheid en onaangepaste snelheid zijn de voornaamste oorzaken. Meer nog, uit een recente enquête van VIAS blijk dat 2 op de 3 Belgen vergeet te vertragen bij wegenwerken. Het regelmatig voeren van sensibiliseringscampagnes zoals “Wegenwerken? Graag traag”, is dan ook van groot belang. 

De sector is opgetogen over de aandacht in deze campagne voor de veiligheid van wegenwerkers. Maar wijst er op dat naast een veiligheidscampagne en de uitgebreide maatregelen van wegenwerkbedrijven zoals het uitzetten van een veiligheidsperimeter, ruime signalisatie, botsabsorbeerders enz.; ook de versterkte medewerking van handhavers en opdrachtgevers nodig blijft om een gedragsverandering bij de weggebruikers te bekomen. 

Nood aan efficiënte handhaving 

Handhaving blijft cruciaal om een gedragsverandering bij weggebruikers te bekomen. Daarbij heeft de sector al langer hoge verwachtingen over het inzetten van systemen zoals mobiele trajectcontrole. Want net dergelijke systemen kunnen leiden tot meer oplettendheid van bestuurders in de omgeving van wegenwerken. De bestuurders dienen bij mobiele trajectcontrole immers gedurende een langere tijd voorzichtig te rijden met een aangepaste snelheid langsheen de werf, de doorstroming verbetert en accordeoneffecten worden verminderd. Het is daarom het gepaste middel om op treden tegen de meest voorkomende oorzaken van incidenten. 

Criteria 

Op 17 juni jl. heeft Vlaams minister Peeters in de Commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement meer duidelijkheid geboden over de criteria waaraan een werf dient te voldoen om mobiele trajectcontrole mogelijk te maken. Tegelijk werd aangegeven dat de Oosterweelwerf als eerste aan de beurt komt voor mobiele trajectcontrole. Met name aan de werfzone bij de Kennedytunnel, richting Gent. 

Criteria bij mobiele trajectcontrole

  • De werf dient minstens 3 maand aan een stuk ongewijzigd te zijn.
  • De minimale trajectlengte moet minstens 500 meter zijn.
  • Op het traject moet er een uniform snelheidsregime zijn.
  • Indien de installatie verplaatst dient te worden, moet die herijkt worden en dient er een hoogtewerker te worden ingeschakeld. De nodige plaats en ruimte dient aanwezig te zijn om bij het verplaatsen de verkeersveiligheid niet in het gedrang te brengen. 

Ten slotte, systemen zoals mobiele trajectcontrole zijn complementair aan sensibiliseringscampagnes om de veiligheid van zowel de wegenwerkers als de weggebruikers continu te waarborgen. Daarnaast blijft een globale veiligheidsaanpak slechts mogelijk met de medewerking van opdrachtgevers en van handhavers zoals politie om een aangepast gedrag van weggebruikers te bewerkstelligen bij wegenwerken.

Een persbericht van: 

vcbvlawebo.jpg