Press room

VCB verheugd over versnelde aanpak van onveilige schoolroutes

Bouw zet schouders onder veilige en duurzame verkeersinfrastructuur 

Onlangs heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, aangekondigd op korte termijn honderden knelpunten op veel gebruikte schoolroutes aan te pakken. Daarbij gaat het om het gehele traject aangezien er vaker ongevallen blijken te gebeuren buiten de directe schoolomgeving. Het gaat o.a. om het verbeteren van fiets- en voetpaden, het verbeteren van kruispunten, het aanleggen of verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen. De Vlaamse regering voorziet 30 miljoen euro voor dit plan dat deel uit maakt van haar relancebeleid. De bouw ondersteunt ten volle deze shift naar een veiligere en duurzame infrastructuur. 

Eind vorig jaar heeft Vlaams minister Peeters aan de lokale besturen gevraagd om de knelpunten op gemeente- en gewestwegen in kaart te brengen. De lokale besturen hebben meer dan 800 knelpunten op schoolroutes overgemaakt. Op korte termijn worden er nu 363 onveilige situaties op gewestwegen aangepakt. Voor 69 knelpunten op gemeentewegen kunnen de lokale besturen een nieuwe subsidie aanvragen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid maakt deel uit van een breder plan om de mobiliteitsinfrastructuur grondig aan te pakken en te verduurzamen als onderdeel van het relancebeleid ‘Vlaamse Veerkracht’.  

Daarbij wordt in 2021 en 2022 onder meer ingezet op de aanzienlijke uitbouw van fietsinfrastructuur; de verdere shift naar vrachtvervoer over water door o.a. de bruggen over het Albertkanaal versneld te verhogen; het installeren van pompen aan onze waterlopen om onnodig waterverbruik te vermijden; het vergroenen van de weginfrastructuur met LED-verlichting en laadinfrastructuur en het vergroenen van het openbaar vervoer (De Lijn). 

Complementair aan het plan van Vlaams minister Peeters om de routes op weg naar school verkeersveiliger te maken, heeft de Confederatie Bouw zich in een aantal gemeenten waaronder Bornem en Brugge geschaard achter het charter werftransport of zwaar verkeer. Dit om directe schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren maximaal te vrijwaren van werftransport.