Events

Studiedag Stadsvernieuwing & Groen 7/6

Blauwgroene accenten uitgegroeid van niche tot must

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen hebben ambitieuze klimaatplannen klaar. De verwachtingen van de inwoners zijn dan ook niet min. Verder inzetten op de leefbaarheid binnen kernen maakt er onlosmakelijk deel van uit. Groenelementen en waterpartijen versterken de aantrekkelijkheid van een woon- en werkomgeving en tillen de biodiversiteit naar een hoger niveau. Bovendien wordt telkens een ontmoetingsplaats gecreëerd in vaak een verkeersluwe omgeving. Natuurtechnische ingrepen helpen ook om verkoeling te brengen in de stad en hitte-eilandeffecten te voorkomen. Daarnaast biedt het een bijkomend instrument in water-robuust bouwen. Bij de grote projecten zijn bouwbedrijven al tijdens de ontwerpfase actief betrokken om de technische uitwerking van de water- en groenelementen te waarborgen. De Vlaamse Confederatie Bouw zet al geruime tijd in op de uitbouw van een kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw te stimuleren. Een betere kennis van producten en technieken moet het vertrouwen in deze verhogen en zo de toepassing ervan nog verder aanmoedigen.

070518schrijfnuin.jpg

Praktisch

7 juni 2018 @ De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

> Wegbeschrijving

Programma

10.00 u - onthaal                 

10.30 u - start studiedag

 • verwelkoming Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw
 • Speech van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege
 • Ontwerpen met focus op groene accenten - Mathias Lehner van Nextcity Nederland
 • Concrete case - Isabelle Verhaert van Revive 

12.30 u - broodjeslunch

13.30 u - vervolg studiedag

 • Concrete case - Roan Vanboeckel van Kairos
 • Economische waarde van groen in de stad - Kathleen Smolders – Ecocities
 • Geert Heyneman stadsecoloog Gent
 • Groenblauwe netwerken - Wim Verheyden van INBO
 • Concrete cases met Ecoducten in Meerdaalwoud & Hoeilaart - Bert Swennen van Bam Contractors   
 • Panelgesprek met experts

16.30 u - receptie & netwerking 

070518schrijfnuin.jpg

Kostprijs

 • Overheid - beleidsmensen - studenten: gratis
 • Leden Confederatie Bouw, Bouwunie of ORI: 45 euro (excl. btw)
 • Niet leden: 85 euro (excl. btw)
 • Fabrikanten/invoerders: 175 euro (excl. btw)

Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn en om de betaling van uw inschrijvingsgeld te vermijden, gelieve ons voor 5 juni aanstaande in te lichten via els.dhooge@confederatiebouw.be In het andere geval ontvangt u een factuur van 50 euro (excl. btw) als no show fee.

een initiatief van

070618partners.jpg

met de steun van het project 'groen bouwen'

logo-groenbouwen.jpg

Bron foto hiernaast - Ontwerpbureau Pauwels bvba

>>> Ontdek meer inspiratie en productinfo op www.groenindebouw.be