Events

Congres Duurzaam Aanbesteden 12/12

Voor gebouwen en infrastructuur

Op 12 december 2017 kunt u deelnemen aan het congres rond duurzaam aanbesteden voor gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen. Samen met het Facilitair Bedrijf zet de Vlaamse Confederatie Bouw haar schouders onder dit evenement. U krijgt er een stand van zaken rond de thematiek, alsook een tip van de sluier omtrent hetgeen in de toekomst wordt beoogd. De Vlaamse overheid wenst 100 % duurzaam aan te besteden tegen 2020. De nieuwe reglementering overheidsopdrachten bevat reeds een aantal mogelijkheden om milieu-en duurzaamheidscriteria voor te schrijven bij overheidsopdrachten van werken op het niveau van de selectie van de inschrijvers en de gunning van de opdracht.Op 12/12 gaat  u samen met VCB na hoe de Vlaamse overheid en andere publieke opdrachtgevers dit concreet willen realiseren. Ten slotte krijgt u ook concrete cases en een panelgesprek voorgeschoteld.

Praktisch

12 december 2017 @ Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 60 1000 Brussel  

> Parking op T&T parking Esplanade

> Neemt u het openbaar vervoer ?

Programma

> 13.30 u - Onthaal

> 14.00 u :

 • Verwelkoming - Jef Lembrechts- Voorzitter VCB
 • Wat houden de duurzaamheids-en milieucriteria in, opgenomen in de nieuwe reglementering overheidsopdrachten ? – advocatenkantoor De Wolf & Verheggen
 • Instrumenten/initiatieven voor de bouwsector: Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen (MMG), LCA en milieuproductverklaring (EPD) van bouwproductendr.ir.arch. Lisa Wastiels, WTCB
 • Concrete invulling naar bestekken - Joost Declercq, specialist duurzaamheid Ar-Te
 • De GRO als opvolger van de handleiding Waardering van Kantoorgebouwen van het Facilitair Bedrijf – Almut Fuhr, consulent duurzaam bouwen Facilitair Bedrijf

> 16.00 u - Pauze

> 16.30 u :

 • Op weg naar Green Public Procurement in de Belgische wegenbouw - ing. Kris Redant, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)
 • Duurzaamheidscriteria in bestekken van MOW (mobiliteit en openbare werken) -Nick Landuyt,Celcoördinator Juridische Ondersteuning Overheidsopdrachten MOW
 • panelgesprek met Marc Dillen (VCB), Lieve Van Medegael (Facilitair Bedrijf), Alex Verhoeven (VVSG), Nick Landuyt (MOW) gemodereerd door Gerrit De Goignies van VCB    

> 18.00 u : Netwerkreceptie met hapje en drankje

Kostprijs

 • Overheden : gratis
 • Leden Confederatie Bouw : 50 euro (excl. btw)
 • Niet leden : 100 euro (excl.btw)

>> Inschrijvingen afgesloten

Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn en om de betaling van uw inschrijvingsgeld te vermijden, gelieve ons voor 11 december 2017 in te lichten via els.dhooge@confederatiebouw.be In het andere geval ontvangt u de factuur met uw inschrijvingsgeld als no show fee.