Events

Provinciale roadshow 'kwaliteitsvolle stadsontwikkeling'

“Verschillende bouwprogramma’s in één project: het kan!”

Meer doen met minder grond: het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dit principe voorop. De vraag stelt zich echter hoe dit op een kwalitatieve manier kan worden gerealiseerd. De uitdagingen zitten in het realiseren van kleinere woningen, hoger bouwen, maar ook binnen hetzelfde bouwproject verschillende programma’s samenvoegen en dit op een kwalitatieve manier.

Met deze studiemiddag wenst de Vlaamse Confederatie Bouw besturen, semi-publieke instanties en de private sector te inspireren in het kader van de vooropgestelde doelstellingen binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze projecten ontstaan door een actieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Tijdens deze studiemiddag lichten we zeer concrete voorbeelden toe vanuit een beleidsmatige insteek.

 
Locatie en data:

 • 20 november 2017 in Antwerpen: Confederatie Bouw - Th. Van Rijswijckplaats 7 in Antwerpen

 klik-hier8.jpg

Programma van editie op 20/11 in Antwerpen

 • 12.30 u : Onthaal 
  • Ontvangst door deputé Luk Lemmens
  • Duiding beleidsplan ruimte - Marc Dillen, directeur-generaal VCB
  • Case dbfm De Nekker en/of dbm Roosendaelveld - Bart Joosten, directeur facility Mechelen
  • Case dorpsvernieuwing NAC Laakdal - Tine Gielis, burgemeester Laakdal)
  • Case Herentals - Peter Van der Perre, jurist Herentals
  • Smart Cities
  • Aanpak uit juridisch oogpunt - Gitte Laenen, GD&A
  • Vragenronde en slotbeschouwing door Steven Ducatteeuw
 • 16.00 u : Afsluitende receptie

sponsers3.png