Events

Provinciale roadshow 'kwaliteitsvolle stadsontwikkeling'

“Verschillende bouwprogramma’s in één project: het kan!”

Meer doen met minder grond: het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dit principe voorop. De vraag stelt zich echter hoe dit op een kwalitatieve manier kan worden gerealiseerd. De uitdagingen zitten in het realiseren van kleinere woningen, hoger bouwen, maar ook binnen hetzelfde bouwproject verschillende programma’s samenvoegen en dit op een kwalitatieve manier.

Met deze studiemiddag wenst de Vlaamse Confederatie Bouw besturen, semi-publieke instanties en de private sector te inspireren in het kader van de vooropgestelde doelstellingen binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze projecten ontstaan door een actieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Tijdens deze studiemiddag lichten we zeer concrete voorbeelden toe vanuit een beleidsmatige insteek.

 
Locatie en data:

 klik-hier8.jpg

Programma van editie op 15/9 in Genk

 • 12.30 u : Onthaal 
  • Ontvangst door deputé Inge Moors
  • Duiding beleidsplan ruimte (Marc Dillen, directeur-generaal VCB)
  • Case Gazometer (Veerle Heeren, burgemeester - Bert Stippelmans, schepen Sint-Truiden)
  • Case Hechtel Eksel (Joeri Haex, zaakvoerder bouwonderneming Haex)
  • Case C-mine (Annick Nagels, schepen Genk)
  • Aanpak uit juridisch oogpunt (Cies Geysen, GD&A)
  • Case Servaassite, Diepenbeek (Tim Vanhove, DMI Vastgoed)
  • Slotbeschouwing door Steven Ducatteeuw
 • 17.00 u : Afsluitende receptie

partnerslimburg.png