Events

Lerend Netwerk Geothermie

In kader van de energietransitie heeft geothermie een toenemend belang in de puzzel van het wijzigende energielandschap.

Op 15 december 2020 start een zesdelig lerend netwerk Geothermie. Tijdens de 6 sessies wordt ingezet op kennisopbouw en uitwisseling onder de verschillende geothermie stakeholders en experten. Ook zullen innovatieve toepassingen gestimuleerd en onder de aandacht gebracht worden.

De volgende thema's komen aan bod op onderstaande data (telkens op dinsdagmiddag van 11u00 tot 14u30):

• Sessie 1 - 15/12/2020 - Tool "Smart Geotherm"

• Sessie 2 - 09/02/2021 - Geothermie in warmtenetten

• Sessie 3 - 09/03/2021 - Belang van correcte aanpak bij Geothermische installaties

• Sessie 4 - 13/04/2021 - Correcte uitvoering van boorputten

• Sessie 5 - 11/05/2021 - Toepassen van Geothermie bij Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

• Sessie 6 - 08/06/2021 - Kwaliteitsbewaking en regelgeving

Het lerend netwerk wordt opgezet voor diverse actoren in de geothermie, zoals boorbedrijven, kennisinstellingen, ontwerpers en studiebureaus, installateurs warmtepompinstallaties, projectontwikkelaars en woningbouwers.

Gedurende 6 sessies wordt er samengewerkt met 15 à 25 deelnemers aan de kennisdeling in de branche van de geothermie. U kan tijdens de verschillende sessies rekenen op de praktische adviezen van collega’s uit de sector, de experten uit kennisinstellingen en andere externe stakeholders. Dankzij doorgedreven interactie leert u van de expertise van andere deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 600€ (excl. BTW) per persoon en 900€ (excl. BTW) voor 2 personen van hetzelfde bedrijf.

Geïnteresseerd om meer te weten of deel te nemen? Mail naar Johan Vanden Driessche.

Dit lerend netwerk wordt georganiseerd in samenwerking met Agentschap Innoveren & Ondernemen - kortweg VLAIO - hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. VLAIO stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een positief ondernemersklimaat, duurzame economische groei en jobcreatie. Dit gebeurt in samenwerking met tal van partners in een sterk netwerk. Samen voor #sterkondernemen.