Events

Wijzigingen aan de keuring van de privéwaterafvoer vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de keuring van de privéwaterafvoer op de riolering. Het betreft hier geen nieuwe regelgeving voor aannemers, grondwerkers en installateurs, maar aangepaste regels voor de keuring en de keurders in uitvoering van het Algemeen Waterverkoopreglement.

Kader
De keuring van de privéwaterafvoer is geregeld in het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten.

Keuring privéwaterafvoer
De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk.
Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

  1. bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  2. bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
  3. nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
  4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
  5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.

Wijziging vanaf 2021 m.b.t. keuring privéwaterafvoer
Vanaf 1 januari 2021 zijn er 3 extra afkeurcriteria voor de keuring van de privéwaterafvoer. Deze afkeurcriteria hebben betrekking op de verplichte infiltratievoorziening, de verplichte buffervoorziening en de septische put voor zwart water. Dit laatste criteria geldt enkel indien de gemeente/rioolbeheerder dit kiest.

Meer info kan je vinden op de website van VLARIO.

Impact op aannemers, grondwerkers en installateurs
Deze gewijzigde keuring impliceert een verscherpte controle op de uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft dus geen directe gevolgen voor de aannemers, grondwerkers en installateurs die conform de voorschriften werken. De praktische uitvoerzijde blijft ongewijzigd.

Oproep Vlaamse Confederatie Bouw
Gelieve de voorschriften dus zoals altijd strikt te blijven naleven. De keuring is immers een zaak tussen bouwheer en keurder: de bouwheer is verantwoordelijk om de keuring te laten uitvoeren.
Maar als de nodige voorzieningen en installaties niet correct werd geplaatst, zal de bouwheer zich uiteraard opnieuw richten tot de aannemer, grondwerker of installateur, die verantwoordelijk is en blijft voor het geleverde werk.

Webinar
Op vrijdag 15 januari 2021 om 10h30 organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw, in samenwerking met Techlink, een webinar over de wijzigingen aan de keuring van de privéwaterafvoer. Ook een overzicht van vaak voorkomende non-conformiteiten en aandachtspunten bij de huidige keuringen wordt besproken. U kan zich nu al inschrijven voor dit webinar.

Programma:
• Introductie - Marc Dillen van Vlaamse Confederatie Bouw
• Wijzigingen aan de keuring van de privéwaterafvoer: wat houdt dit in? - Riet Lismont van Vlario
• Infiltratie- en buffervoorzieningen: aandachtspunten voor een goede uitvoering van de werken - Bart Bleys van WTCB
• Vaak voorkomende non-conformiteiten en aandachtspunten bij keuringen - Riet Lismont van Vlario
• Omgaan met deze non-conformiteiten en aandachtspunten - Bart Bleys van WTCB

Deze infosessie is gratis.

schrijf-je-nu-in1.png

ism 

techlink.png