Events

Infosessie omgaan met asbest door de bril van de werkgever

Asbest is overal aanwezig: in golfplaten, dakleien, afvoergoten, mastiek, vinylvloerbekleding, plaasterisolatie rond leidingen, bloembakken, marmerimitatie, tegellijm, … Dakwerkers, glaswerkers, schrijnwerkers, vloerders, technische installateurs, gevelreinigers, schilders, … Alle spelers in de bouwsector komen in aanraking met asbest bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Maar welke verplichtingen heb je als werkgever? Welke regels gelden er? En wat houdt het Vlaamse asbestafbouwplan in? Ben je wel verzekerd voor schade door asbest? Wil je meer weten over de campagnes “Wees alert voor asbest” en het “Asbestcharter voor dakwerkers”? 

Kom naar een infosessie en blijf als werkgever op de hoogte!

PROGRAMMA  

  • Vlaams asbestafbouwplan | Griet Goossens, Vlaamse Confederatie Bouw
  • Juridische asbestaspecten | Chris Schijns, Adlex Advocaten
  • Collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid (incl. asbest) | Luc De Smet / Koenraad De Stickere, Marsh Environmental Practice
  • Campagnes “Wees alert voor asbest” en “Asbestcharter voor dakwerkers” | Griet Goossens, Vlaamse Confederatie Bouw
  • Vragen?

>>> Eerste sessies op 19 november en 4 december aanstaande in Limburg.