Initiatieven

Wat is Label Circulair Gebouw?


Gebouwlabel Reboosted

De Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB en VLISOG vzw ontwikkelen een label voor circulaire gebouwen, dat de aandacht vestigt op een doordacht ontwerp, keuze voor duurzame materialen, omkeerbare verbindingen en verlagen van de afvalhoeveelheid, waarbij ook aandacht is voor het proces (bv. begeleid door BIM), levenscycluskosten, milieu-impact, onderhoud en nieuwe business modellen. Hierbij wordt complementariteit met tools als TOTEM nagestreefd.

Dit project loopt van 2 april 2018 tem 31 december 2019.

Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB en VLISOG

 
Label Circulair Gebouw