Het groeipad van het maximaal toegelaten E-peil in woningen, is voor Vlaanderen intussen nagenoeg bekend. ‘Bijna Energie Neutrale’ (BEN) woningen zullen tegen 2021 stelselmatig evolueren naar een E-peil van 30. In 2014 en 2015 vereist een woning een E-peil van 60.

Om bouwprofessionals te inspireren doorheen dit traject vindt u hier een breed aanbod van BEN-woningen. Voorlopers stellen hun recentste BEN-woningen voor, technische beschrijvingen en fotomateriaal incluis. Het gaat om vooruitstrevende voorbeelden in energiezuinigheid, rendementsoptimalisatie en hernieuwbare energieoplossingen.

Deze concrete voorbeelden bieden u een gedegen aanzet opdat u vanuit uw expertise en praktijkervaring oplossingen en best practices verder kan verfijnen om optimaal BEN-woningen te realiseren.


 


Het Vlaams Energieagentschap ondersteunt dit initiatief

Bijna Energie Neutraal Vlaamse Energie Agentschap